Účetnictví a daňová evidence

Firma GROZA s.r.o. se zabývá také vedením účetnictví a daňové evidence, vč. zpracování mezd.

Účetnictví a daňová evidence

třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů
vedení peněžního deníku
vedení knihy pohledávek a závazků
vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
tisk konečných verzí zpracovaných knih
zpracování účetní závěrky

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob

Přiznání je zpracováváno dle dohody:
a) s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání
b) zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví
c) pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání je zpracováváno s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání. Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost).

Zpracování přiznání k silniční dani

Přiznání je zpracováváno na základě "velkých" technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta. Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.