Kontakty

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Firma GROZA s.r.o. se zabývá také vedením účetnictví a daňové evidence, vč. zpracování mezd.

Účetnictví a daňová evidence

třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů
vedení peněžního deníku
vedení knihy pohledávek a závazků
vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
tisk konečných verzí zpracovaných knih
zpracování účetní závěrky

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob

Přiznání je zpracováváno dle dohody:
a) s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání
b) zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví
c) pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání je zpracováváno s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost).

Zpracování přiznání k silniční dani

Přiznání je zpracováváno na základě "velkých" technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.

Ceník za jednotlivé úkony

Vedení daňové evidence (neplátci DPH) 15,- Kč / účetní položka
Vedení daňové evidence (plátci DPH) 18,- Kč / účetní položka
Vedení Podvojného účetnictví(neplátci DPH) 20,- Kč/ účetní položka
Vedení Podvojného účetnictví(plátci DPH) 23,- Kč / účetní položka


Zpracování mezd:

1 pracovník - 100,- Kč / pracovník – výplatní listina
Vedení Evidence důchodového pojištění 100,- Kč / výkaz 1x za rok
měsíční výkazy – soc. + zdrav. Poj. 50,- Kč / výkaz
Roční vyrovnání daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 500,- Kč / osoba-přiznání na Finančním úřadě
Roční vyrovnání daně ze závislé činnosti u zaměstnavatele 50,- Kč/ položka
Odhlašování a přihlašování na OSSZ, zdrav. pojišťovnách 50,- Kč / osoba

Zpracování přiznání:

Daň z přidané hodnoty (DPH)150,- Kč/ ks
Daňové přiznání fyz. osob (DPFO) 1.000,- Kč / ks
Daňové přiznání práv. osob (DPPO)1.500,- Kč / ks
Silniční daň 200,- Kč / 1 vozidlo, další vozidlo 100,- Kč
Daň ze závislé činnosti atd.500,- Kč / 1 ks roční výkaz


Možnost zastupování na úřadech.
[CNW:Counter] Datum poslední aktualizace: 3.10.2010 © orbe.cz