a) Mříž okrasná svařovaná  b)Mříž technická

zpět
a) Cena bez DPH/m2: Kč 4.000,--
b) Cena bez DPH/m2: Kč 1.800,--

Uvedené ceny jsou orientační v závislosti na konkrétních podmínkách (ceny materiálu, umístění aj.).