Obloukové vazníky
Vazník je symetrický dle příčné osy.

zpět